1. bensin

  bensin är en vätska som görs av petroleum och som mest används som motorbränsle.

 2. press

  press är ett samlingsnamn på tryckta massmedier, alltså tidningar, tidskrifter med mera.
 3. bergskedja

  bergskedja kallas ett stort område med många berg som hänger samman.

 4. front

  front är när det gäller väder ett område i atmosfären som ligger mellan två luftmassor med olika temperatur.
 5. pressetik

  pressetik sammanfattar vad massmedierna bör ta hänsyn till i sitt arbete.
 6. Himalaya

  Himalaya är en bergskedja i södra Asien.
 7. kolsyra

  kolsyra bildas då man blandar gasen koldioxid med vatten.
 8. nyhetsbyrå

  nyhetsbyrå är ett företag som samlar in, skriver, översätter och förmedlar nyheter till tidningar, radio, TV, webbplatser med mera.
 9. ö

  ö är ett landområde som har vatten på alla sidor.
 10. papyrus

  papyrus är ett material att skriva på. Det är också namnet på en växt.