1. kärnbränsle

  kärnbränsle är material som används för att framställa energi i en kärnreaktor.
 2. pappersmassa

  pappersmassa består till största delen av cellulosafibrer och är en råvara som används för att tillverka olika slags papper.
 3. vågkraftverk

  vågkraftverk är en anläggning där man använder energin i vågor i hav och sjöar för att framställa el.
 4. raffinering

  raffinering innebär att man gör något renare eller finare.
 5. raps

  raps är en art i familjen korsblommiga växter. Arten raps har uppkommit genom att man har korsat två andra arter, kål och rova.
 6. nylon

  nylon är en typ av syntetfiber.
 7. barometer

  barometer är ett instrument som mäter lufttryck.
 8. Myndigheten för press, radio och TV

  Myndigheten för press, radio och TV är en statlig myndighet som ska se till att press, radio och TV följer de regler som gäller för att publicera och sända material till allmänheten. 

 9. syntetfiber

  syntetfiber är en lång och tunn tråd som framställs på konstgjord väg.
 10. impotens

  impotens betyder att en man har minskad sexuell förmåga.