1. SP

  SP, förkortning för Statens provningsanstalt, sedermera Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 2. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 3. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 4. oförstörande provning

  oförstörande provning, materialprovning med metoder som inte förstör materialet, t.ex. magnetpulverprovning, röntgenprovning och ultraljudsprovning.
 5. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 6. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 7. provning

  provning, undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande.
 8. slagprovning

  slagprovning, provning av material för bestämning av dess slagseghet enligt någon av ett flertal standardiserade metoder.
 9. konditionering

  konditionering, teknisk term för att försätta något i lämpligt tillstånd för vidare bearbetning eller användning, t.ex. garn för vävning, papper för tryckning eller deg för formning.
 10. kontroll

  kontroll, övervakning, tillsyn, granskning; styrning.