1. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut

  Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 2. SP

  SP, förkortning för Statens provningsanstalt, sedermera Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, sedan 2007 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 3. säkerhetsfaktor

  säkerhetsfaktor, förhållandet mellan kritisk och tillåten belastning av en detalj eller konstruktion.
 4. flampunkt

  flampunkt, den lägsta temperatur som en vätska måste uppvärmas till för att de från vätskan avgivna gaserna skall antändas av en öppen låga vid standardiserad provning.
 5. Statens provningsanstalt

  Statens provningsanstalt, äldre namn på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
 6. finita elementmetoden

  finita elementmetoden, FEM, datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik.
 7. konstruktionsstål

  konstruktionsstål, stål som ingår i byggnadskonstruktioner, maskinkonstruktioner, tryckkärl, transportfordon, kranar, fartyg m.m.
 8. provning

  provning, undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos produkt, process eller tjänst enligt ett specificerat förfarande.
 9. certifiering

  certifiering, åtgärd genom tredje part – vanligtvis certifieringsorgan – som visar att tillräcklig tilltro har erhållits att en produkt, process eller tjänst är i överensstämmelse med standard eller annat regelgivande dokument.
 10. slagprovning

  slagprovning, provning av material för bestämning av dess slagseghet enligt någon av ett flertal standardiserade metoder.