1. perceptuell faktor

  perceptuell faktor (för etymologi se perception), P-faktor, mental faktor, identifierad i psykometrisk forskning, som uttrycker förmågan att snabbt lokalisera och eventuellt jämföra visuella symboler eller mönster i ett större visuellt fält.
 2. resonemangsfaktor

  resonemangsfaktor, R-faktor, dimension identifierad i psykometrisk forskning (se psykometri).
 3. psykometri

  psykometri, psykometrik, bestämning av mentala prestationer, förmågor, personlighetsdrag, attityder osv. med kvantitativa metoder.
 4. attitydskala

  attitydskala konstrueras för att mäta en attityd (t.ex. till en aktuell samhällsfråga) som antas variera i styrka eller utpräglingsgrad mellan personer.
 5. Gösta Ekman

  Ekman, Gösta, 1920–71, psykolog, professor vid Stockholms universitet från 1952.
 6. intelligens

  intelligens, i dagligt tal detsamma som förstånd, skarpsinne, begåvning eller tankeförmåga.