1. äggstock

  äggstock är ett organ där äggceller mognar.
 2. latensperiod

  latensperiod, latensstadium , enligt psykoanalytisk teori den period mellan sexårsåldern och puberteten under vilken sexualiteten vilar.
 3. äggcell

  äggcell, ägg, ovum, honlig könscell, hongamet.
 4. psykosexuella stadier

  psykosexuella stadier, begrepp inom psykoanalytisk utvecklingsteori.
 5. thymus

  thymus, tymus. bräss, organ med betydelse för immunförsvaret, hos människan beläget bakom bröstbenet.
 6. barnspråk

  barnspråk, benämning på människans språk under dess tillblivelse i spädbarnsåldern och senare utveckling under småbarnstiden och skolåldern fram till puberteten.
 7. indianska religioner

  indianska religioner, religionsformer som har skiftat starkt över hela den amerikanska kontinenten, se amerikanska religioner.
 8. Ivar Lo-Johansson

  Lo-Johansson, Ivar, född 23 februari 1901, död 10 april 1990, författare.
 9. Iran

  Iran, stat i Mellanöstern.

 10. prostata

  prostata, blåshalskörtel, körtel hos däggdjur av hankön vilken omsluter urinrörets översta del och ligger an mot urinblåsans undersida.