1. prostata

  prostata, blåshalskörtel, körtel hos däggdjur av hankön vilken omsluter urinrörets översta del och ligger an mot urinblåsans undersida.
 2. borgerliga riter

  borgerliga riter, civila ceremonier utan kyrklig eller religiös prägel.
 3. menstruation

  menstruation, eller mens, är en blödning från underlivet som kvinnor får ungefär var fjärde vecka.
 4. genitala stadiet

  genitala stadiet, inom psykoanalytisk teori den sexuella utvecklingsfas där de tidigare orala och anala drifterna underordnas könsdriften.
 5. akne

  akne, acne, hudsjukdom som drabbar talgkörtlarna och utförsgångarna till dessa.
 6. migrän

  migrän är en dunkande huvudvärk som gör mycket ont.
 7. bröst

  bröst är de två rundade bildningarna framtill på överkroppen hos kvinnor.
 8. hyperplasi

  hyperplasi, ökning av antalet celler i en vävnad.
 9. könsmognad

  könsmognad är när en ung individ utvecklas till att bli så vuxen att den kan få ungar.
 10. Thomas Ziehe

  Ziehe, Thomas, född 1947, tysk ungdomskulturforskare.