1. förbyta

  förby´ta verb förbytte förbytt, pres. förbyter ORDLED: för-byt-er SUBST.: förbytande
  Svensk ordbok
 2. tonår

  tonår [tån`-] subst., plur. ORDLED: ton--år-en
  Svensk ordbok
 3. komma

  2komma [kåm`a] verb kom kommit kommen komna, pres. kommer ORDLED: komm-er SUBST.: kommande (till 1--3)
  Svensk ordbok