1. Statens offentliga utredningar

  Statens offentliga utredningar, SOU, en serie tryckta publikationer som har getts ut löpande sedan 1922.
 2. kritik

  kritik, ett i massmedier utvecklat sätt att beskriva, tolka och värdera konstverk.
 3. Post- och Inrikes Tidningar

  Post- och Inrikes Tidningar, PoIT, Sveriges officiella organ för rikstäckande, juridiska kungörelser, sedan 2007 publicerad på Bolagsverkets webbplats.

 4. William Blake

  Blake, William, född 28 november 1757, död 12 augusti 1827, brittisk diktare och konstnär.
 5. veckotidning

  veckotidning, benämning på publikation inom den populära tidskriftspressen, tillhörande den centrala kategori som brukar indelas i familjetidningar, damtidningar och herrtidningar, ibland även ungdomstidningar.

 6. Gleerups

  Gleerups, tidigare namn på Akademibokhandeln Gleerups i Lund och bokförlaget Gleerups Utbildning AB i Malmö.
 7. idem

  idem, förkortning id., densamme eller detsamma.
 8. idé- och lärdomshistoria

  idé- och lärdomshistoria, svenskt universitetsämne som behandlar vetenskapens och det lärda livets historia.
 9. tidskrift

  tidskrift, periodisk publikation som skiljer sig från dagstidningen genom att den inte kommer ut lika ofta och vanligen inte förmedlar dagsnyheter utan fackkunskap, kulturmaterial eller förströelse.

 10. Nathan Söderblom

  Söderblom, Nathan, född 15 januari 1866, död 12 juli 1931, teolog, kyrkoman, ekumenisk banbrytare i Sverige och i världen, ärkebiskop från 1914.