1. dadaism

  dadaism, sammanfattande benämning på tendenser i kulturlivet i skilda länder under och närmast efter första världskriget.
 2. Sydsudan

  Sydsudan, stat i mellersta Afrika.

 3. Paris

  Paris, huvudstad i Frankrike och i regionen Île-de-France.

 4. Israel

  Israel, stat i Mellanöstern.

 5. al-Qaida

  al-Qaida, al-qā˙ida, islamistisk nätverksorganisation bestående av flera militanta sunnitiska grupper.

 6. Schweiz

  Schweiz, stat i Mellaneuropa.

 7. publicera

  publice´ra verb ~de ~t ORDLED: publ-ic-er-ar SUBST.: publicerande, publicering; publikation
  Svensk ordbok
 8. bruka

  bru`ka verb ~de ~t ORDLED: bruk-ar SUBST.: brukande (till 1), brukning (till 1); bruk
  Svensk ordbok
 9. skrift

  skrift subst. ~en ~er ORDLED: skrift-en
  Svensk ordbok
 10. bok

  1bok subst. boken böcker [bök´-] ORDLED: bok-en
  Svensk ordbok