1. ISBN

  ISBN, International Standard Book Number, internationellt standardboknummer, kod som enligt internationell standard entydigt identifierar förlagsutgivna böcker.
 2. Iduna

  Iduna, publikation utgiven av Götiska förbundet 1811–24; ett elfte och sista häfte utkom 1845.
 3. Vilhelm Fredrik Palmblad

  Palmblad, Vilhelm Fredrik, 1788–1852, skriftställare, professor i grekiska i Uppsala från 1835.
 4. Försvarsmaktens logistik

  Försvarsmaktens logistik, FMLOG, del av Försvarsmakten som ansvarar för underhåll och stöd till förband, staber och skolor.

 5. tryckort

  tryckort, ort där en publikation framställts; den skall enligt tryckfrihetsförordningen anges på titelbladet.
 6. ISDS

  ISDS, International Serials Data System , internationellt system för identifikation av periodiska publikationer, organiserat som ett globalt nätverk med nationella centraler i flera länder och internationell datorbaserad central upprättad i Paris 1971.
 7. Allvar Gullstrand

  Gullstrand, Allvar, 1862–1930, ögonläkare och uppfinnare.
 8. KRAV

  KRAV, ursprungligen Kontrollföreningen för Alternativ Odling, Kontrollföreningen för Ekologisk Odling, KRAV ekonomisk förening, ekonomisk förening som verkar för att främja ekologisk produktion och konsumtion av växt- och djurprodukter, bildad 1985.
 9. Transparency International

  Transparency International, TI, oberoende organisation, grundad 1993, med syfte att öka medvetenheten och den offentliga uppmärksamheten när det gäller korruption i världen.
 10. endagstidning

  endagstidning, publikation av dagstidningskaraktär som kommer ut med ett nummer per vecka.