1. puls

  2puls subst. ~en ~er ORDLED: puls-en
  Svensk ordbok
 2. puls

  1puls subst. ~en ~ar ORDLED: puls-en
  Svensk ordbok
 3. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 4. hormoner

  hormoner, molekyler som bildas och frisätts från endokrina celler och som utövar en verkan på andra celler.
 5. amfiteater

  amfiteater, byggnad avsedd för gladiatorspel, djurstrider m.m., vanligen med elliptisk arena och trappstegsformade åskådarplatser som koncentriskt omger arenan.
 6. konditionsträning

  konditionsträning, uthållighetsinriktad träning, baserad på att arbete med stora muskelgrupper som pågår i mer än två minuter kräver energiomsättning i närvaro av syre (aerob omsättning).

 7. blodtryck

  blodtryck, det tryck som driver blodet genom blodbanan.

 8. pulsatans

  pulsatans, i Sverige ovanlig benämning för vinkelfrekvens med beteckningen ω och SI-enheten radian per sekund (rad/s).
 9. pulsförstärkare

  pulsförstärkare, elektronisk förstärkare med stor bandbredd och linjär faskurva, varigenom pulser kan förstärkas med liten förvrängning (låg distorsion).
 10. pulskompression

  pulskompression, metod att i radar reducera effekten i den utsända pulsen genom att sprida signalen i frekvens (och tid).