1. manipulation

  manipulation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mani-pul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 2. pulka

  pul`ka subst. ~n pulkor ORDLED: pulk-an
  Svensk ordbok
 3. pulpa

  pul`pa subst. ~n pulpor ORDLED: pulp-an
  Svensk ordbok
 4. genmanipulation

  ge`nmanipulation subst. ~en ~er ORDLED: gen--mani-pul-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. pulver

  pul´ver subst. pulvret, plur. ~, best. plur. pulvren el. ~na ORDLED: pulvr-et
  Svensk ordbok
 6. manipulera

  manipule´ra verb ~de ~t ORDLED: mani-pul-er-ar SUBST.: manipulerande, manipulering; manipulation
  Svensk ordbok
 7. stadig

  sta`dig adj. ~t ORDLED: stad-ig
  Svensk ordbok
 8. svag

  svag adj. ~t
  Svensk ordbok