1. pulslös

  pul`slös adj. ~t ORDLED: puls--lös
  Svensk ordbok
 2. pulstagning

  pul`stagning subst. ~en ORDLED: puls--tag-ning-en
  Svensk ordbok
 3. pulståg

  pul`ståg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: puls--tåg-et
  Svensk ordbok
 4. pulsar

  pulsa´r subst. ~en ~er ORDLED: puls-ar-en
  Svensk ordbok
 5. pulsåder

  pul`såder subst. ~n pulsådror ORDLED: puls--ådr-or
  Svensk ordbok
 6. pulsa

  pul`sa verb ~de ~t ORDLED: puls-ar SUBST.: pulsande, pulsning
  Svensk ordbok
 7. pulsera

  pulse´ra verb ~de ~t ORDLED: puls-er-ar SUBST.: pulserande, pulsering
  Svensk ordbok
 8. hjärnstam

  hjärnstam är en del av hjärnan.
 9. rytm

  rytm, regelbunden växling mellan starkare och svagare moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna växling.
 10. elektronmultiplikator

  elektronmultiplikator, apparat som förstärker en svag ström av elektroner genom sekundäremission av elektroner från elektroder under spänning, dynoder.