1. hasta

  hasta, ett ca tre meter långt romerskt stötspjut.
 2. Allan Bromley

  Bromley, Allan, 1926–2005, amerikansk kärnfysiker född i Canada, professor i experimentell fysik vid Yale University.
 3. Bhagalpur

  Bhagalpur, Bhāgalpur, stad i delstaten Bihar, Indien; 398 100 invånare (2011).
 4. Elopak A/S

  Elopak A/S, Drammen, Norge, företag som tillverkar och på den internationella marknaden marknadsför kompletta förpackningssystem för flytande livsmedel.
 5. René Descartes

  Descartes, René, latiniserat Renatus Cartesius, född 31 mars 1596, död 11 februari 1650, fransk filosof och matematiker.
 6. uretanplast

  uretanplast, PUR, plast baserad på polyuretan.
 7. transuraner

  transuraner, grundämnen tyngre än det tyngsta naturligt förekommande grundämnet, uran med protontal Z=92.
 8. IUPAC

  IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, Internationella kemiunionen, sammanslutning av nationella organisationer som arbetar för att främja kemins utveckling genom internationellt samarbete.
 9. Jan S Nilsson

  Nilsson, Jan Simon, 1932–2010, fysiker, professor i matematisk fysik vid Chalmers tekniska högskola från 1979, rektor vid Göteborgs universitet 1986–92.
 10. Peter Strawson

  Strawson, Sir Peter, 1919–2006, brittisk filosof, professor i Oxford 1968–87.