1. cirkumpolära folk

  cirkumpolära folk, folk som bor i det cirkumpolära området, dvs. de arktiska och subarktiska tundre- och skogsområdena i norra Eurasien och norra Nordamerika samt på Grönland.
 2. experimentfilm

  experimentfilm, en vidsträckt och något oprecis benämning på filmer som strävar efter att utvidga och förändra filmmediets uttrycksmöjligheter.
 3. indisk mat

  indisk mat. Med de stora skillnader som föreligger i såväl religiösa som klimat- och odlingsmässiga förhållanden är det en grov förenkling att tala om ett indiskt kök som en enhet.

 4. övergångsmetaller

  övergångsmetaller, övergångselement, enligt IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) definition de grundämnen i periodiska systemets grupp 3–11 som i fri form eller som katjoner har endast delvis fyllda d-orbitaler.
 5. organisk kemi

  organisk kemi, kolföreningarnas kemi. Benämningen organisk härrör från tiden före 1850, då man ansåg att de komplicerade föreningarna i den levande (organiska) naturen måste tillkomma under inflytande av ”livskraft”.
 6. potatispuré

  pota`tispuré subst. ~n ~er ORDLED: pot-at-is--pur-én
  Svensk ordbok
 7. purist

  puris´t subst. ~en ~er ORDLED: pur-ist-en
  Svensk ordbok
 8. puritan

  purita´n subst. ~en ~er ORDLED: pur-it-an-en
  Svensk ordbok
 9. purin

  puri´n subst. ~et ORDLED: pur-in-et
  Svensk ordbok
 10. purpursnäcka

  pur`pursnäcka subst. ~n purpursnäckor ORDLED: purpur--snäck-an
  Svensk ordbok