1. müsli

  müsli, blandning av gryn och flingor från olika sädes­slag; flingorna framställda genom valsning, extrudering och/eller rostning för att bli frasiga och få smak.
 2. Sune Carlson

  Carlson, Sune, 1909–99, företagsekonom, professor vid Handelshögskolan i Stockholm 1946–55 och vid Uppsala universitet 1958–76, chef för ekonomibyrån vid FN:s departement för ekonomiska och sociala frågor 1955–59.
 3. Annapurna

  Annapurna, Annapūrna, bergmassiv med fyra huvudtoppar i Himalaya i Nepal.
 4. ABU Garcia AB

  ABU Garcia AB, Svängsta, företag inom sportfiskeutrustning, grundat 1921.
 5. Maffeo Pantaleoni

  Pantaleoni, Maffeo, 1857–1924, italiensk nationalekonom och politiker.
 6. Holger Erdtman

  Erdtman, Holger, 1902–89, kemist, professor i organisk kemi vid Tekniska högskolan i Stockholm 1945–68.
 7. Einar Biilmann

  Biilmann, Einar, 1873–1946, dansk kemist, professor vid Köpenhamns universitet och lärare i organisk kemi vid Den Polytekniske Læreanstalt 1907–43.
 8. P.R.E.

  P.R.E., Pura Raza Española, varmblodig hästras från Spanien med mycket gamla anor.
 9. plast

  plast, syntetiskt material bestående av en eller ibland flera polymerer samt ett flertal tillsatsämnen.

 10. Bernard Williams

  Williams, Sir Bernard, 1929–2003, brittisk filosof, professor i Cambridge 1967–79, Provost vid King’s College, Cambridge, 1979–87, professor i filosofi vid University of California, Berkeley, från 1988 och professor i moralfilosofi i Oxford från 1990.