1. Stockholms stadshus

  Stockholms stadshus, beläget på Kungsholmens sydöstra udde, är ett av den moderna svenska byggnadskonstens främsta verk.
 2. Åsarne

  Åsarne, församling i Härnösands stift, Bergs kommun, Jämtland (Jämtlands län); 543 invånare (2016).

 3. interpolation

  interpolation, inom textkritiken ett avsnitt i en text som inte härrör från den ursprunglige författaren utan fogats in i texten av en senare bearbetare.

 4. karambola

  karambola, carambola, karambol, trädkrusbär, koromandelkrusbär, stjärnfrukt, Averrhoa carambola, art i familjen harsyreväxter.

 5. kalkmålning

  kalkmålning, muralmålningsteknik som numera används företrädesvis för målning på torr murputs, al secco.
 6. gatubarn

  gatubarn är barn som är under 18 år och som måste bo på gatan.
 7. Kongelige Slott

  Kongelige Slott, egentligen Det Kongelige Slott, Slottet, Oslo, norska monarkens officiella residens.
 8. interpolation

  interpolation, i matematiken en metod att utgående från en funktions värden för vissa variabelvärden approximativt beräkna funktionen för mellanliggande variabelvärden.

 9. baltisk tegelgotik

  baltisk tegelgotik, inom östersjöområdet förekommande arkitekturstil ca 1260–1520.
 10. kloasongvägg

  kloasongvägg , cloisonvägg, i stenhus äldre typ av icke bärande innervägg, bestående av en putsad stomme av stående plank.