1. kalkmålning

  kalkmålning, muralmålningsteknik som numera används företrädesvis för målning på torr murputs, al secco.
 2. polering

  polering, bearbetning av material i syfte att göra ytan slät och jämn eller blank.
 3. interpolation

  interpolation, i matematiken en metod att utgående från en funktions värden för vissa variabelvärden approximativt beräkna funktionen för mellanliggande variabelvärden.

 4. blåkråkartade fåglar

  blåkråkartade fåglar, praktfåglar, Coraciiformes, ordning mestadels vackert färgade fåglar med kraftig, helt förhornad näbb.
 5. bola

  bola, bolas, ett kastvapen med traditioner från förhistorisk tid, använt fram till våra dagar.
 6. putamen

  putamen, en av kärnstrukturerna i hjärnan.
 7. kloasongvägg

  kloasongvägg , cloisonvägg, i stenhus äldre typ av icke bärande innervägg, bestående av en putsad stomme av stående plank.
 8. Bornholm

  Bornholm är en ö i Östersjön.

 9. rusticering

  rusticering, begrepp inom arkitekturen och byggnadstekniken med innebörden att ge en byggnad, en vägg eller annan yta ett rustikt utseende.
 10. snitt

  snitt (tyska Schnitt), term inom bokbinderi för de skurna kanterna av ett bokblock ( framsnitt,samt övre toppsnitt, och undre ändsnitt).