1. Bornholm

  Bornholm är en ö i Östersjön.

 2. polering

  polering, bearbetning av material i syfte att göra ytan slät och jämn eller blank.
 3. blåkråkartade fåglar

  blåkråkartade fåglar, praktfåglar, Coraciiformes, ordning mestadels vackert färgade fåglar med kraftig, helt förhornad näbb.
 4. putamen

  putamen, en av kärnstrukturerna i hjärnan.
 5. interpolation

  interpolation, inom textkritiken ett avsnitt i en text som inte härrör från den ursprunglige författaren utan fogats in i texten av en senare bearbetare.

 6. bola

  bola, bolas, ett kastvapen med traditioner från förhistorisk tid, använt fram till våra dagar.
 7. Stäringe

  Stäringe, gods i Årdala socken, Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. snitt

  snitt (tyska Schnitt), term inom bokbinderi för de skurna kanterna av ett bokblock ( framsnitt,samt övre toppsnitt, och undre ändsnitt).
 9. revetering

  revetering, beklädnad av träväggar med puts (bruk, rappning).
 10. karambola

  karambola, carambola, karambol, trädkrusbär, koromandelkrusbär, stjärnfrukt, Averrhoa carambola, art i familjen harsyreväxter.