1. smärgelduk

  smärgelduk är slippapper för metall. 

 2. sickel

  sickel är ett verktyg som används för att putsa en yta. 

 3. kalkfärg

  kalkfärg är en sorts målarfärg som används till putsade väggar.
 4. sandwich

  sandwich, tunna skivor av vitt eller mörkt bröd med smör och pålägg, hoplagda till en dubbelsmörgås med putsade kanter.
 5. skeppsristning

  skeppsristning, ristad schematisk framställning av skepp, antingen på vikingatida småföremål av trä eller ben eller på en yta av puts eller sten.
 6. Broby

  Broby, herrgård i Bettna socken, Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 7. Stäringe

  Stäringe, gods i Årdala socken, Flens kommun, Södermanland (Södermanlands län).
 8. Fulltofta

  Fulltofta, gods i Hörby kommun, Skåne (Skåne län).
 9. Blå hallen

  Blå hallen, huvudsalen i Stockholms stadshus.
 10. snitt

  snitt (tyska Schnitt), term inom bokbinderi för de skurna kanterna av ett bokblock ( framsnitt,samt övre toppsnitt, och undre ändsnitt).