1. vin délimité de qualité supérieure

  vin délimité de qualité supérieure, VDQS, beteckning för de franska kvalitetsvinernas näst högsta klass.
 2. kvalitet

  kvalitet (latin qualitas ’beskaffenhet’, ’egenskap’, av qualis ’på något sätt beskaffad’), i filosofiska sammanhang i regel detsamma som egenskap.
 3. kvalitet

  kvalitet (latin qualitas ’beskaffenhet’, ’egenskap’, av qualis ’på något sätt beskaffad’), i fonetiken detsamma som klangfärg med avseende på vokaler.
 4. VDQS

  VDQS, förkortning för vin délimité de qualité supérieure.
 5. grekiska viner

  grekiska viner. Grekland hade utvecklade vintraditioner redan på 700-talet f.Kr. och spred vinkunnandet runt hela Medelhavet.
 6. Appellation d’Origine Contrôlée

  Appellation d’Origine Contrôlée, AOC, beteckning för franska viner, ostar, smör, grönsaker, höns, honung och andra lantbruksprodukter som har fått sitt geografiska ursprung prövat.
 7. franska viner

  franska viner. Frankrike är en av världens största vinproducenter, och fransmännen hör till världens flitigaste vinkonsumenter.
 8. kvalitet

  kvalitet [-te´t el. -te´] subst. ~en [-te´ten el. -te´n] ~er [-te´ter el. -te´er] el. kvalité ~n ~er ORDLED: kval-itet-en, kval-it-én
  Svensk ordbok