1. queer

  queer, brett begrepp som kan ha flera betydelser, men som i grunden är ett ifrågasättande av heteronormen.
 2. queerteori

  queerteori, queer theory, samlingsbenämning på olika teoretiska perspektiv som utvecklats i framför allt engelskspråkiga länder sedan 1980-talet för att analysera sexualitet som relationer, identiteter, strukturer och värderingar vilka är historiskt betingade.
 3. HBTQ

  HBTQ, förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queerpersoner.

 4. HBT

  HBT, förkortning för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

 5. RFSL

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, tidigare Riksförbundet för sexuellt likaberättigande, intresseorganisation, bildad 1950, som verkar för hbtq-personers rättigheter.

 6. Todd Haynes

  Haynes, Todd, född 1961, amerikansk filmregissör.

 7. Sara Ahmed

  Ahmed, Sara, född 1969, brittisk genusforskare och samhällsteoretiker.