1. rävhajar

  rävhajar, Alopiidae, familj jättehajar med tre underfamiljer: jättehajar, brugdhajar (med en art, brugd) och rävhajar ( Alopiinae).
 2. rävsvans

  rävsvans, amarant, Amaranthus caudatus, art i familjen amarantväxter.
 3. Rävlidenfältet

  Rävlidenfältet, malmfält i Lycksele kommun, Västerbottens län.
 4. rävkaka

  rävkaka, giftigt frö, detsamma som kräknöt.
 5. rävindianer

  rävindianer, svenskt namn på det indianfolk som på engelska kallas fox.
 6. rävrumpa

  rävrumpa, äldre namn på flera växtarter, i första hand vissa fräknen men även blåeld, hästsvans, mjölke, mörkt kungsljus, rävsvans och ängskavle.
 7. rävmangust

  rävmangust, gul mangust, Cynictis penicillata, art i rovdjursfamiljen manguster från södra Afrika.
 8. Rävlanda

  Rävlanda, tätort i Härryda kommun, Västergötland (Västra Götalands län), 45 km öster om Göteborg; 1 522 invånare (2016).

 9. rävjakt

  rä`vjakt subst. ~en ~er ORDLED: räv--jakt-en
  Svensk ordbok
 10. rävfarm

  rä`vfarm subst. ~en ~ar ORDLED: räv--farm-en
  Svensk ordbok