1. Pilen

  Pilen, Sagitta, liten stjärnbild på norra stjärnhimlen, belägen i vintergatsbandet i södra delen av Sommartriangeln strax norr om stjärnbilden Örnen.
 2. förliggare

  förliggare, inom jakt den grythund som söker sig fram till räven eller grävlingen och sedan ligger stilla samt med skall markerar djurets plats i grytet.
 3. gluggskytte

  gluggskytte, vakjakt, åtelskytte, jaktmetod där jägaren på en väl dold skjutplats väntar på att bytet, oftast en räv, ska komma fram till den utlagda åteln.
 4. David Garnett

  Garnett, David, 1892–1981, brittisk författare.
 5. blindgång

  blindgång, gång som slutar blint i t.ex. ett räv- eller grävlingsgryt.
 6. bakpass

  bakpass, en jägares placering bakom drevkedjan för att kunna skjuta de djur som går bakåt.
 7. avhopp

  avhopp, långa, ofta tvära språng från huvudspåret som vissa vilda djur gör i syfte att försvåra för eventuella förföljare att finna dem.
 8. parforcejakt

  parforcejakt, jakt till häst med ett släpp av hundar som letar upp, förföljer och fångar eller dödar villebrådet, vanligen räv.
 9. Klas Klättermus

  Klas Klättermus, huvudfigur i Thorbjørn Egners barnbok ”Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen” (1953).
 10. foxhound

  foxhound, brittisk hundras inom FCI-grupp 6 (före 1994 inom gruppen drivande hundar).