1. sensmoral

  sensmoral är en moralisk slutsats i en berättelse.
 2. blodgrupp

  blodgrupp är ett sätt att dela in blod från olika personer beroende på om det finns eller saknar vissa molekyler på blodcellernas (blodkropparnas) yta.

 3. Dante Alighieri

  Dante Alighieri var en italiensk författare som levde på medeltiden.
 4. vikt

  vikt är egentligen ett mått på hur mycket massa det är i ett föremål.
 5. järnväg

  järnväg är en bana av järn där fordon som tåg och spårvagnar kan gå.
 6. lavin

  lavin är ett snöskred utför en bergssida.
 7. Johan III

  Johan III var kung av Sverige 1568–1592.
 8. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget är ett avtal med en ändring av hur Europeiska unionen (EU) fungerar.
 9. vätskebalans

  vätskebalans är balansen mellan vatten och salt i kroppen.
 10. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.