1. kraschpost

  kraschpost, område inom filateli: samling av post fraktad på tåg, båt, flygplan och liknande som råkat i haveri.
 2. Ingelin Angerborn

  Angerborn, Ingelin, född 1966, författare.

 3. Hans-Jürgen von Arnim

  Arnim, Hans-Jürgen von, 1889–1962, tysk militär, generalöverste 1942.
 4. resegaranti

  resegaranti, garantibelopp som ska ställas av arrangörer av paketresor.
 5. Androcles och lejonet

  Androcles och lejonet, en antik fabel som bevarats i ett flertal redaktioner (varianter).
 6. István Széchenyi

  Széchenyi, István, 1791–1860, greve, ungersk politiker.
 7. dödas julotta

  dödas julotta, de dödas julotta, en sägentyp som utgår från tron att de döda firar julotta i kyrkan före de levande.
 8. Roxen

  Roxen, sjö i Östergötland; 97 km 2.
 9. Kolmården

  Kolmården kallas det skogiga bergsområdet mellan Östergötland och Södermanland.
 10. Boleslav II

  Boleslav II (polska Bolesław), kallad Śmiały, ”den modige”, 1039–81, polsk hertig från 1058 och kung 1076–79.