1. Tito

  Tito, egentligen Josip Broz, född 7 maj 1892, död 4 maj 1980, jugoslavisk politiker (kommunist), landets härskare och regeringschef från 1945, president från 1953.

 2. prosodi

  prosodi, den gren inom fonetiken som studerar det talade språkets rytm och melodi.
 3. Lissabonfördraget

  Lissabonfördraget är ett avtal med en ändring av hur Europeiska unionen (EU) fungerar.
 4. Hermann Göring

  Göring, Hermann, född 12 januari 1893, död 15 oktober 1946, tysk politiker och militär.

 5. Jekaterina Romanovna Dasjkova

  Dasjkova, Jekaterina Romanovna, 1743–1810, rysk furstinna.
 6. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 7. folksjäl

  folksjäl, begrepp som baseras på föreställningen om att folk (nationaliteter) besitter vissa karakteristiska egenskaper, som mod, lättja eller begåvning.
 8. glykol

  glykol [uttalas glykå’l] är en typ av alkohol som smakar sött.

 9. vikt

  vikt är egentligen ett mått på hur mycket massa det är i ett föremål.
 10. barnmisshandel

  barnmisshandel, att ett barn utsätts för uppsåtligt, kroppsligt våld, kränkande behandling eller vanvård av en person som har ”vuxenansvar” för barnet i egenskap av t.ex. förälder, lärare eller tränare.