1. rödklöver

  rödklöver, röd väppling , Trifolium pra­tense, art i familjen ärtväxter.
 2. rödgardister

  rödgardister var beväpnade kommunistiska revolutionärer.
 3. rödvingebaggar

  rödvingebaggar, Lycidae , familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 3 500 arter, varav sex i Sverige.
 4. rödspätta

  rödspätta, rödspotta, Pleuronectes platessa, art i familjen flundrefiskar.
 5. Rödöga

  Rödöga, engelska Redeye, amerikansk tecknad skämtserie för dagspress, skapad 1967 av Gordon Bess (1929–90).

 6. rödalger

  rödalger, Rhodophyta , division alger med cirka 4 000 arter, flertalet fastsittande saltvattensorganismer, ett fåtal i sötvatten; vissa arter är parasiter.

 7. rödblindhet

  rödblindhet, protanopi , en vanligen ärftlig form av färgblindhet med svårighet eller oförmåga att uppfatta rött.
 8. Rödluvan

  Rödluvan är en flicka som är huvudperson i en saga.
 9. Rödhättan

  Rödhättan, tidskrift utgiven 1974–81, 1979–80 kallad Nya Rödhättan, organ för Arbetets kvinnor, utbrytargrupp ur Grupp 8.
 10. rödkörvel

  rödkörvel, Torilis japonica , art i familjen flockblomstriga växter.