1. jord

  jo´rd subst. ~en ~ar ORDLED: jord-en
  Svensk ordbok
 2. syn

  syn subst. ~en ~er, efter prep. ibl. ~e, ~es ORDLED: syn-en
  Svensk ordbok
 3. någon

  nå`gon äv. vard. nån´ pron., neutr. något vard. nåt [nåt´], plur. några ORDLED: någ-on
  Svensk ordbok
 4. bränna

  bränn`a verb brände bränt, pres. bränner ORDLED: bränn-er SUBST.: brännande, bränning
  Svensk ordbok
 5. stjärna

  stjä`rna subst. ~n stjärnor ORDLED: stjärn-an
  Svensk ordbok
 6. färg

  färg [fär´j] subst. ~en ~er ORDLED: färg-en
  Svensk ordbok
 7. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 8. ton

  1ton subst. ~en ~er ORDLED: ton-en
  Svensk ordbok
 9. ha

  2ha äv. ha`va verb hade haft, pres. har äv. haver ORDLED: hav-er
  Svensk ordbok
 10. bryta

  bry`ta verb bröt brutit bruten brutna, pres. bryter ORDLED: bryt-er SUBST.: brytande, brytning; brott (till 1, 4 och 5)
  Svensk ordbok