1. rödhajar

  rödhajar, Scyliorhinidae , familj gråhajartade hajar med ca 90 arter i alla hav från tidvattenszonen till 2 000 m djup.
 2. rödsot

  rödsot, detsamma som dysenteri.
 3. rödblära

  rödblära, Silene dioica (synonym Melandrium rubrum), art i familjen nejlikväxter.
 4. rödlo

  rödlo, Lynx rufus (synonym Felis rufa), art i familjen kattdjur.

 5. Röda armé-fraktionen

  Röda armé-fraktionen, västtysk terroristgrupp, se Baader–Meinhof.
 6. rödhuvad dykand

  rödhuvad dykand, Netta rufina , art i andfågelfamiljen Anatidae, underfamiljen dykänder.
 7. rödhalsad gås

  rödhalsad gås, Branta ruficollis , art i andfågelfamiljen Anatidae.
 8. Rödlöga skärgård

  Rödlöga skärgård, öar i östra Uppland; för belägenhet se landskapskarta Uppland.
 9. rödknäad fågelspindel

  rödknäad fågelspindel, Brachypelma smithi, art i familjen fågelspindlar.

 10. röd flugsvamp

  röd flugsvamp är en giftig svamp.