1. rödhajar

  rödhajar, Scyliorhinidae , familj gråhajartade hajar med ca 90 arter i alla hav från tidvattenszonen till 2 000 m djup.
 2. rödlax

  rödlax, Oncorhynchus nerka, tidigare med en förlegad term indianlax, art i familjen laxfiskar.

 3. rödlo

  rödlo, Lynx rufus (synonym Felis rufa), art i familjen kattdjur.

 4. rödbrokig svensk boskap

  rödbrokig svensk boskap, RSB, nötkreatursras som 1927 uppgick i svensk röd och vit boskap (SRB).
 5. rödknäad fågelspindel

  rödknäad fågelspindel, Brachypelma smithi, art i familjen fågelspindlar.

 6. kosmologisk rödförskjutning

  kosmologisk rödförskjutning, förskjutning av spektrallinjerna mot längre våglängder i galaxers spektra vilken växer med galaxernas avstånd och anses uppstå genom universums allmänna expansion.
 7. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 8. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 9. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 10. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.