1. rödstjärt

  rödstjärt, Phoenicurus phoenicurus, art i fågelfamiljen flugsnappare.

 2. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 3. rödbrokig svensk boskap

  rödbrokig svensk boskap, RSB, nötkreatursras som 1927 uppgick i svensk röd och vit boskap (SRB).
 4. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 5. gravitationell rödförskjutning

  gravitationell rödförskjutning, fenomen hos elektromagnetisk strålning som går ut från ett gravitationsfält.
 6. Afghanistan

  Afghanistan, stat i sydvästra Asien.

 7. Tyskland

  Tyskland, republik i norra Mellaneuropa.

 8. Falu rödfärg

  Falu rödfärg, egentligen ett jordpigment av järnoxid med innehåll av bl.a. silikater av aluminium, zink, koppar och bly; namnet används också för färgen där pigmentet ingår.
 9. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 10. talibaner

  talibaner, islamistisk rörelse i Afghanistan och Pakistan.