1. Röda havet

  Röda havet kallas en långsmal havsarm mellan Egypten i Afrika och Arabiska halvön i Asien.

 2. röding

  röding är en fisk som är släkt med lax.

 3. Röda floden

  Röda floden, eller Sông Hông, är en flod i sydöstra Asien.
 4. rödspätta

  rödspätta är en flundra (plattfisk) som i Sverige finns utanför västkusten och en bit in i Östersjön.
 5. myror

  myror är insekter som är släkt med getingar och bin.

 6. rödbena

  rödbena är en art i fågelfamiljen snäppor.
 7. samer

  samer är ett folk som lever i de nordligaste delarna av Norge, Sverige och Finland samt på Kolahalvön i Ryssland.

 8. syre

  syre, eller oxygen, är ett gasformigt grundämne som finns i luften.

 9. diffusion

  diffusion innebär att mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva.

 10. näringsväv

  näringsväv är flera sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.