1. kalla kriget

  kalla kriget kallas konflikten mellan USA och Sovjetunionen från andra världskrigets slut 1945 till omkring 1990.

 2. buddha

  buddha är inom buddhismen ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas.
 3. Sovjetunionen

  Sovjetunionen var ett stort rike som fanns från 1922 till 1991.

 4. hjärta

  hjärta är ett slags muskel som fungerar som pump för blodet i kroppen.

 5. Alexander den store

  Alexander den store var en grekisk kung som genom krig blev härskare över världens då, på 330-talet före Kristus, största rike.
 6. Egypten

  Egypten är ett land i Afrika.

 7. Australien

  Australien är den minsta kontinenten, men Australien är också ett självständigt land.

 8. romer

  romer är ett folk med en egen kultur och ett eget språk, romani.

 9. plattektonik

  plattektonik (avstavas platt-tektonik) beskriver hur stora plattor i jordskorpan, ofta hela kontinenter, rör sig långsamt i förhållande till varandra.

 10. Jupiter

  Jupiter är den tyngsta och största av planeterna i solsystemet.