1. fascism

  fascism, italiensk politisk massrörelse, grundad och ledd av diktatorn Benito Mussolini och präglad av förakt mot demokratin, vurm för den nationella revolutionen och kult av den karismatiske ledaren.

 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. Vincent van Gogh

  van Gogh, Vincent, född 30 mars 1853, död 27 juli 1890, nederländsk konstnär, en av den moderna konstens och expressionismens främsta föregångare.

 4. nationalism

  nationalism, tankesystem som utgår från att det finns en speciell grupp, nationen, med vissa karakteristika, att de med nationen förknippade värdena och intressena är viktigare än andra kollektiva värden och intressen och att förverkligandet av nationens intressen förutsätter största möjliga politiska oberoende.
 5. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 6. marxism

  marxism, samlingsbenämning på alla de riktningar och rörelser som hävdat och hävdar släktskap med Karl Marx verk och teorier.
 7. Édouard Manet

  Manet, Édouard, född 23 januari 1832, död 30 april 1883, fransk målare och grafiker.
 8. orangutanger

  orangutanger, Pongo, släkte människoapor med tre arter: borneoorangutang (Pongo pygmaeus [-mɛ:-]),  sumatraorangutang (Pongo abelii) och tapanuliorangutang (Pongo tapanuliensis).

 9. Birgitta

  Birgitta Birgersdotter, heliga Birgitta, född ca 1303, död 23 juli 1373, religiös författare, helgon.
 10. jon

  jon, laddad partikel som kan betraktas som uppkommen genom att en atom eller grupp av atomer avgivit eller upptagit en eller flera elektroner.