1. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 4. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 5. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 6. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 7. kretslopp

  kretslopp, cirkulerande rörelse, t.ex. jordens kretslopp kring solen.
 8. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 9. ribosom

  ribosom [uttalas ribbåså´m] är en partikel i en levande cell där proteiner tillverkas. Man kan säga att ribosomerna är cellens proteinfabriker.
 10. erosion

  erosion, nötning och skulptering av berggrund och jordtäcke genom rinnande vatten, vind, vågor eller glaciäris.