1. personlig

  perso´nlig adj. ~t ORDLED: pers-on-lig
  Svensk ordbok
 2. växla

  väx`la verb ~de ~t ORDLED: växl-ar SUBST.: växlande, växling
  Svensk ordbok
 3. växel

  väx´el subst. ~n växlar ORDLED: växl-ar
  Svensk ordbok
 4. tur

  1tur subst. ~en ~er ORDLED: tur-en
  Svensk ordbok
 5. arbeta

  ar`beta verb ~de ~t ORDLED: arbet-ar SUBST.: arbetande; arbete (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 6. fri

  fri adj. ~tt
  Svensk ordbok
 7. stänga

  stäng`a verb stängde stängt, pres. stänger ORDLED: stäng-er SUBST.: stängande, stängning
  Svensk ordbok
 8. följa

  föl`ja verb följde följt, pres. följer ORDLED: följ-er SUBST.: följande
  Svensk ordbok
 9. spår

  spår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: spår-et
  Svensk ordbok
 10. rikta

  rik`ta verb ~de ~t ORDLED: rikt-ar SUBST.: riktande, riktning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok