1. nyreligiösa rörelser

  nyreligiösa rörelser, nya religiösa rörelser, nyandliga rörelser, rörelser och fenomen som växte fram under främst 1960- och 70-talen och framställde sig som alternativ till eller utveckling av de etablerade religionerna.
 2. me too-rörelsen

  me too-rörelsen, globalt upprop mot sexuella trakasserier och övergrepp. 

 3. rörelse

  rörelse, fysikaliskt begrepp som innebär att ett föremål ändrar sitt läge i rummet.
 4. diffusion

  diffusion, spontan materialtransport eller utbredning av ett ämne, orsakad av slumpvisa förändringar i egenrörelserna hos ämnets atomer eller molekyler.
 5. cilie

  cilie, flimmerhår, kinocilie, trådformigt, cirka 200 nm tjockt cellutskott som består av en mikrotubulistruktur omgiven av ett membran.

 6. social rörlighet

  social rörlighet, mobilitet , individers byte av position mellan sociala skikt.
 7. 68-rörelsen

  68-rörelsen, sextioåttarörelsen, samlingsnamn på olika radikala rörelser som uppstod under 1960- och 70-talen.

 8. religion

  religion, en kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generellt accepterad, heltäckande definition.

 9. karismatisk rörelse

  karismatisk rörelse, rörelse inom kristenheten som betonar upplevelsen av den heliga Anden och de s.k. andliga nådegåvorna, dvs. profetiskt tal, tungomålstalande och gåvan att bota sjuka, jämför Första Korinthierbrevet 12:4–11.

 10. social rörelse

  social rörelse, organiserad kollektiv handling i syfte att förändra eller bevara ett samhälleligt tillstånd utan att använda traditionella politiska metoder (som att forma eller gå in i ett politiskt parti).