1. Vincent van Gogh

  van Gogh, Vincent, född 30 mars 1853, död 27 juli 1890, nederländsk konstnär, en av den moderna konstens och expressionismens främsta föregångare.

 2. livets uppkomst

  livets uppkomst, livets ursprung, den första levande cellens uppkomst.
 3. ljus

  ljus, elektromagnetisk strålning i det för ögat känsliga våglängdsområdet, 390 nm–770 nm (nanometer).

 4. Alliansfria rörelsen

  Alliansfria rörelsen, Non-Aligned MovementNAMorganisation som samlar så kallade utvecklingsländer. 

 5. energi

  energi, förmågan hos ett fysiskt system att utföra arbete.

 6. jämställdhet

  jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet.

 7. ekologism

  ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt.
 8. populism

  populism, rörelse eller ideologi som vädjar till ”folket” som grupp oberoende av någon social klass.

 9. kretslopp

  kretslopp, cirkulerande rörelse, t.ex. jordens kretslopp kring solen.
 10. rasism

  rasism, i strikt (europeisk) bemärkelse en ideologi som grundas på kombinationen av följande fem förutsättningar: