1. rörande

  2rö`rande prep. ORDLED: rör-ande
  Svensk ordbok
 2. rör

  2rör subst., ingen böjning, neutr.
  Svensk ordbok
 3. röra sig

  rö`ra sig verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörelse
  Svensk ordbok
 4. rörlig

  rö`rlig adj. ~t ORDLED: rör-lig
  Svensk ordbok
 5. röra

  1rö`ra subst. ~n ORDLED: rör-an
  Svensk ordbok
 6. rörande

  1rö`rande adj., ingen böjning ORDLED: rör-ande
  Svensk ordbok
 7. rörig

  rö`rig adj. ~t ORDLED: rör-ig
  Svensk ordbok
 8. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok
 9. rörelse

  rö`relse subst. ~n ~r ORDLED: rör-els-en
  Svensk ordbok
 10. rör

  1rör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rör-et
  Svensk ordbok