1. imrör

  im`rör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: im--rör-et
  Svensk ordbok
 2. länkrörelse

  länk`rörelse subst. ~n ~r ORDLED: länk--rör-els-en
  Svensk ordbok
 3. äggröra

  ägg`röra subst. ~n ORDLED: ägg--rör-an
  Svensk ordbok
 4. upprörande

  upp`rörande adj., ingen böjning ORDLED: upp--rör-ande
  Svensk ordbok
 5. gubbröra

  gubb`röra subst. ~n ORDLED: gubb--rör-an
  Svensk ordbok
 6. tarmrörelse

  tar`mrörelse subst. ~n ~r ORDLED: tarm--rör-els-en
  Svensk ordbok
 7. kallröra

  kall`röra verb kallrörde kallrört, pres. kallrör ORDLED: kall--rör-de SUBST.: kallrörande, kallröring
  Svensk ordbok
 8. egenrörelse

  e`genrörelse subst. ~n ORDLED: egen--rör-els-en
  Svensk ordbok
 9. kroppsrörelse

  kroppsrörelse [kråp`s-] subst. ~n ~r ORDLED: kropps--rör-els-en
  Svensk ordbok
 10. kinetik

  kineti´k [ç- el. k-] subst. ~en ORDLED: kin-et-ik-en
  Svensk ordbok