1. omrörning

  omrörning el. omröring [åm`-] subst. ~en ~ar ORDLED: om--rör-(n)ing-en
  Svensk ordbok
 2. talrör

  ta`lrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: tal--rör-et
  Svensk ordbok
 3. rörsvamp

  rö`rsvamp subst. ~en ~ar ORDLED: rör--svamp-en
  Svensk ordbok
 4. rörelseenergi

  rö`relseenergi subst. ~n äv. ~en ORDLED: rör-else--en-erg-in
  Svensk ordbok
 5. urinrör

  uri`nrör subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ur-in--rör-et
  Svensk ordbok
 6. kvinnorörelse

  kvinn`orörelse subst. ~n ~r ORDLED: kvinno--rör-els-en
  Svensk ordbok
 7. oxfordrörelsen

  oxfordrörelsen [åk`sfård-] subst., best. f. ORDLED: oxford--rör-els-en
  Svensk ordbok
 8. rörelsesjuka

  rö`relsesjuka subst. ~n ORDLED: rör-else--sjuk-an
  Svensk ordbok
 9. hockeyrör

  hockeyrör [håk`y- el. håk`i-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: hockey--rör-et
  Svensk ordbok
 10. toffeldjur

  toffeldjur [tåf`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: toffel--djur-et
  Svensk ordbok