1. ATP-striden

  ATP-striden, dominerande stridsfråga i svensk inrikespolitik under senare hälften av 1950-talet.
 2. borgarståndet

  borgarståndet, ett av de fyra stånden i den svenska riksdagen fram till 1866.
 3. kollektiv beslutsmetod

  kollektiv beslutsmetod, den vanligaste när beslut ska fattas gemensamt av flera.
 4. omröstning

  omröstning, metod att fatta beslut i en krets av flera personer.
 5. röstning

  röstning, process då väljare eller ledamöter i en församling avger sin röst vid val eller votering.

 6. valkartell

  valkartell, sammanslutning vid vissa proportionella val av två eller flera partier för att öka deras möjligheter att vinna mandat eller platser i styrelser och nämnder.
 7. kommun

  kommun, territoriellt avgränsat område och administrativ enhet för lokal självstyrelse.
 8. Kristendemokraterne

  Kristendemokraterne, danskt politiskt parti, grundat 1970 som Kristeligt folkeparti; nuvarande namn sedan 2003.

 9. Finland

  Finland, stat i Nordeuropa.

 10. Kristelig Folkeparti

  Kristelig Folkeparti, norskt politiskt parti, grundat 1933 som lokalt parti i Hordaland fylke (området kring Bergen), riksparti sedan 1938.