1. konungens domsrätt

  konungens domsrätt, den svenske kungens urgamla rätt att pröva och ändra domar.
 2. Frankrike

  Frankrike, stat i Västeuropa.

 3. lottning

  lottning vid omröstning ska i vissa fall verkställas för att avgöra utgången när lika många röster står emot varandra.
 4. Högsta domstolen

  Högsta domstolen, HD, den högsta instansen i det allmänna domstolsväsendet.
 5. riksdagen

  riksdagen, Sveriges folkrepresentation.

 6. utslagsröst

  u`tslagsröst subst. ~en ~er ORDLED: ut-slags--röst-en
  Svensk ordbok
 7. Europeiska unionens råd

  Europeiska unionens råd, Ministerrådet, Rådet, engelska The Council of Ministers, The Council, EU:s främsta lagstiftande organ (inte att förväxla med Europarådet eller Europeiska rådet).

 8. utjämningsmandat

  u`tjämningsmandat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ut-jämn-ings--mand-at-et
  Svensk ordbok
 9. vågmästare

  vå`gmästare subst. ~n äv. vågmästarn, plur. ~, best. plur. vågmästarna ORDLED: våg--mäst-ar-en
  Svensk ordbok