1. rötskada

  rötskada, på virke, se röta; på hus, se fuktskada och fuktisolering.
 2. rötsvampar

  rötsvampar, gemensamt namn på svampar som angriper och bryter ned trä.
 3. rötsimpa

  rötsimpa, Myoxocephalus scorpius , art i fiskfamiljen simpor.
 4. rötskydd

  rötskydd, av textilier, se mögel- och rötskyddsbehandling; av trä, se impregnering och träskydd.
 5. rötslam

  rötslam, restprodukt från reningsverk bestående av slam som genomgått rötning. Se reningsverk.
 6. rötslam

  rö`tslam subst. ~met ORDLED: röt--slamm-et
  Svensk ordbok
 7. rötsimpa

  rö`tsimpa subst. ~n rötsimpor ORDLED: röt--simp-an
  Svensk ordbok
 8. röta

  röta är nedbrytning av material som är eller har varit levande.
 9. mögel- och rötskyddsbehandling

  mögel- och rötskyddsbehandling, i textilsammanhang behandling av cellulosafibrer för utomhusanvändning under fuktiga förhållanden, t.ex. i tält och kapell.
 10. röt

  röt se ryta
  Svensk ordbok