1. grönträ

  grönträ, engelska greenheart, den grönbruna veden från det sydamerikanska trädet Ocotea rodiaei i familjen lagerväxter.
 2. död ved

  död ved, bark och trä på döda träd eller rötat trä på eller inuti levande träd.
 3. kemisk klosett

  kemisk klosett, kemisk toalett, torrklosett i vilken kemikalier tillsätts för att förhindra biologisk nedbrytning av latrin och därmed motverka lukt.
 4. mycel

  mycel är ett nätverk av fina celltrådar som finns hos svampar.
 5. fläckröta

  fläckröta, typ av röta på virke, orsakad av vedangripande svampar, såsom rotticka och tallticka, vilka angriper träd, samt blödskinn och violticka, som angriper lagrat virke.
 6. vitbakterios

  vitbakterios , växtsjukdom på ett antal växter vilkas rötter, knölar eller lökar kan angripas av bakterien Erwinia carotovora ssp. carotovora.
 7. Wacław Berent

  Berent, Wacław, 1873–1940, polsk författare.
 8. bråkning

  bråkning, brytning, mekanisk bearbetning av rötat, torkat rålin i syfte att krossa linstjälkarna, så att linfibrerna kan separeras från ”veden”.
 9. melon

  melon, Cucumis melo, art i familjen gurkväxter.
 10. träfasad

  träfasad, byggnadsfasad vars ytskikt består av trä, oftast i form av ohyvlade brädor (se panel), eller träspån (se spån).