1. blötröta

  blötröta, sjukdom som orsakas av bakterierna Erwinia carotovora subsp. atroseptica och Erwinia carotovora subsp. carotovora och drabbar bl.a. kålväxter (vitbakterios), potatis och morot.
 2. palmer

  palmer, Arecaceae, tidigare Palmae, familj enhjärtbladiga växter med ca 2 800 arter trädartade växter.
 3. iroko

  iroko, afrikanskt träslag från två arter av släktet Chlorophora, nämligen Chlorophora excelsa och Chlorophora regia.
 4. Erwinia

  Erwinia, släkte gramnegativa, stavformiga bakterier som kan orsaka besvärliga, ibland dödliga sjukdomar på växter.
 5. granticka

  granticka, Phellinus chrysoloma, art i basidsvampsordningen Hymenochaetales.
 6. keruing

  keruing, gurjun, yang, handelsnamn för virke av varierande blandningar från ett sjuttiotal olika arter av det sydöstasiatiska trädsläktet Dipterocarpus.
 7. blomkrukor

  blomkrukor finns i olika material och former.
 8. krympningsröta

  krympningsröta, typ av röta på virke, orsakad av vedangripande svampar, såsom björkticka ( Piptoporus betulinus) och svavelticka ( Laetiporus sulphureus) på ek och hussvamp.
 9. makoré

  makoré, träslag från det afrikanska lövträdsläktet Tieghemella, egentligen arten Tieghemella heckelii men ofta även andra arter med liknande egenskaper hos virket.
 10. fusarios

  fusarios , samlingsnamn för sjukdomar som är orsakade av en eller flera olika arter i svampsläktet Fusarium (slemmögel).