1. sipo

  sipo, utile, Entandrophragma utile, art i familjen mahognyväxter hemmahörande i tropiska Väst- och Centralafrika.
 2. violticka

  violticka, Trichaptum abietinum, art i basidsvampsordningen Polyporales.
 3. vitröta

  vitröta, effekten av vissa vednedbrytande svampars påverkan på ved och virke.
 4. hjärtröta

  hjärtröta, sjukdom på betor som orsakas av borbrist och som yttrar sig i små förkrympta hjärtblad, vilka med tiden övergår i en svart röta i nacken och nedåt roten.
 5. tågvirke

  tågvirke, minst 4 mm grov trådsträng, t.ex. lina, rep eller tross, som genom slagning eller flätning getts en väl sammanhållen och balanserad struktur.
 6. böngråmögel

  böngråmögel, sjukdom på bönor orsakad av den polyfaga (som har många olika värdväxter) svampen Botrytis cinerea.
 7. arsenater

  arsenater, salter av arseniksyra, H 3AsO 4.
 8. jute

  jute är en flera meter hög växt som man odlar framför allt i Indien och Bangladesh.
 9. rör

  rör, ihålig, vanligen cylindrisk kropp av metall, plast, betong, tegel, glas, trä etc. för transport av vätskor, gaser och flytande bulkvaror.
 10. mansonia

  mansonia, Mansonia altissima, växtart som växer främst i lövfällande skogstyper i tropiska Västafrika, särskilt Ghana, Elfenbenskusten och Nigeria.