1. röv

  röv subst. ~en ~ar ORDLED: röv-en
  Svensk ordbok
 2. röva

  rö`va verb ~de ~t ORDLED: röv-ar SUBST.: rövande; rov, röveri
  Svensk ordbok
 3. rövare

  rö`vare subst. ~n äv. rövarn, plur. ~, best. plur. rövarna ORDLED: röv-ar-en
  Svensk ordbok
 4. röveri

  röveri´ subst. ~et äv. ~t, ~er ORDLED: röv-eri-et
  Svensk ordbok
 5. rövarliv

  rö`varliv subst. ~et ORDLED: röv-ar--liv-et
  Svensk ordbok
 6. rövarhänder

  rö`varhänder subst., plur. ORDLED: röv-ar--händ-er
  Svensk ordbok
 7. rövarpris

  rö`varpris subst. ~et, ~er äv. ~ ORDLED: röv-ar--pris-et
  Svensk ordbok
 8. frihetsberövande

  fri`hetsberövande subst. ~t ~n ORDLED: fri-hets--be-röv-and-et
  Svensk ordbok
 9. rövslickare

  rö`vslickare subst. ~n äv. rövslickarn, plur. ~, best. plur. rövslickarna ORDLED: röv--slick-ar-en
  Svensk ordbok
 10. rövarhistoria

  rö`varhistoria subst. rövarhistorien rövarhistorier ORDLED: röv-ar--hist-ori-en
  Svensk ordbok