1. rabatt

  rabatt i ekonomiska sammanhang är ett avdrag från priset.
 2. rabatt

  rabatt´ subst. ~en ~er ORDLED: rabatt-en
  Svensk ordbok
 3. blåparasoll

  blåparasoll, Trachymene caerulea, art i familjen flockblomstriga växter.
 4. faktura

  faktura, räkning, en detaljerad förteckning över levererade varor eller utförda tjänster som sänds av säljaren till köparen.
 5. zinnior

  zinnior, Zinnia, släkte korgblommiga växter med ca 20 arter ett- till fleråriga örter och några halvbuskar.
 6. Barbro Nilsson

  Nilsson, Barbro, född Lundberg, 1899–1983, textilkonstnär, huvudlärare i textil vid Konstfackskolan 1947–57, konstnärlig ledare för Märta Måås-Fjetterströms vävverkstad 1942–70; dotter till Emma Lundberg, syster till Hans Lundberg och Erik Lundberg (1895–1969).
 7. Astilbe

  Astilbe, det vetenskapliga namnet på ett släkte stenbräckeväxter som förekommer främst i Östasien och som omfattar ca 30 örtartade, fleråriga arter med upprätta, kraftiga stjälkar och många små vita, rosa eller röda blommor i plymlika blomställningar.
 8. trädgårdsnejlika

  trädgårdsnejlika, Dianthus caryophyllus, art i familjen nejlikväxter.
 9. marknadsföringslagen

  marknadsföringslagen, MFL, lag med syfte att främja konsumenternas och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig mot konsumenter och näringsidkare.
 10. romersk trädgårdskonst

  romersk trädgårdskonst, trädgårdskonsten i antikens Rom och i det romerska riket, utvecklades under inflytelse av den grekiska.